Tầm nhìn

Tầm nhìn kinh doanh

더 좋은 삶을 위한 가치창조

Tầm nhìn

Trở thành nhà lãnh đạo số 1 với công nghệ và quản lý thân thiện với môi trường nhất thế giới

  • Top toàn cầu
  • Thân thiệt môi trường
  • Công nghệ

Mục tiêu chiến lược

Phấn đấu để đạt được âm thanh tài chính, tăng trưởng ổn định thông qua việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao.
Theo đuổi quản lý sáng tạo tiên tiến thông qua đổi mới liên tục và quy trình tổ chức hiệu quả
Nuôi dưỡng tài năng toàn cầu thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục.
Xây dựng sự lãnh đạo công nghệ tiên tiến thông qua đổi mới liên tục trong công nghệ.