Thông điệp CEO

변함없는 성원과 신뢰로 저희 KCC를 아껴주시는 고객 및 주주 여러분께 깊은 감사의 인사를 드립니다.KCC sẽ làm hết sức mình để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người.

Trong nửa thế kỷ qua, KCC đã đạt được những phát triển công nghệ liên tục như là công ty hóa chất hàng đầu thế giớ.

Chúng tôi đã đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển văn hóa ngành xây dựng của Hàn Quốc bằng cách cung cấp vật liệu công nghiệp cho ngành xây dựng và chúng tôi đã xây dựng hình ảnh của mình như một "Người tạo tài liệu mới" trong nỗ lực của mình để tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực này thế kỷ vật liệu hóa học mới.

Ngoài ra, gần đây chúng tôi đã trở thành người đầu tiên thương mại hóa silicon tại Hàn Quốc thông qua công nghệ độc quyền của chúng tôi. Chúng tôi đang biến đổi bản thân thông qua đổi mới công nghệ, đổi mới giá trị và đổi mới quản lý, với "đổi mới" làm từ khóa cho quản lý doanh nghiệp trong độ tuổi toàn cầu của thế kỷ 21. Chúng tôi đang phát triển như một "KCC mạnh mẽ, đáng tin cậy và toàn cầu" thông qua việc theo đuổi không ngừng đổi mới công nghệ và theo đuổi không ngừng năng lực cốt lõi thông qua sự tiến bộ của hệ thống hỗ trợ quản lý của chúng tôi.

KCC đang tập trung tất cả nỗ lực vào việc theo đuổi quản lý dựa trên giá trị, quản lý dựa trên sự tin tưởng, quản lý sáng tạo và quản lý thân thiện với môi trường có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cổ đông, nhân viên và xã hội nói chung. KCC sẽ vẫn đi đầu trong những thay đổi và xu hướng thị trường toàn cầu như là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học chính xác và sẽ hoàn thành tầm nhìn của công ty với tư cách là "Người sáng tạo vật liệu mới" thông qua nghiên cứu và phát triển táo bạo và sáng tạo.

Tuy nhiên, KCC sẽ không tự mãn với những thành công và thành tựu của nó và sẽ làm hết sức mình để đáp ứng mong đợi của bạn và đáp lại sự hỗ trợ không hạn chế của bạn thông qua công nghệ tiên tiến và chất lượng sản phẩm đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người.

Thank you.