Trung tâm hổ trợ khách hàng

 
STT Chiều Rộng (m) Chiều Cao Diện tích (m2)
Tổng diện tích tường m 2
1  
2 Delete
3 Delete

STT Chiều Rộng (m) Chiều Dài (m) Diện tích (m2)
Tổng diện tích trần m2
1  
2 Delete
3 Delete

STT Chiều Rộng (m) Chiều Dài (m) Diện tích (m2)
Tổng diện tích không sơn m2
1  
2 Delete
3 Delete

Diện tích (m2) Lượng sơn 1 lớp (L) Lượng sơn 2 lớp (L)
Tường 0.0 0.0 0.0
Trần 0.0 0.0 0.0