Vật liệu cao cấp

Organic Material

Công nghiệp điện tử / gia dụng

Vật liệu hữu cơ (EMC)

EMC cho bộ đóng gói bán dẫn

EMC (Epoxy Molding Compound) là chất bán dẫn được sử dụng trong hầu hết các sản phẩm bán dẫn, chẳng hạn như thiết bị gia dụng chung bao gồm điện thoại di động, tủ lạnh và TV, thiết bị công nghiệp và xe cộ. Với sự phát triển của công nghệ IT và phát triển các sản phẩm điện tử dựa trên công nghệ hiện đại, thị trường bán dẫn toàn cầu đang mở rộng và nhu cầu EMC ngày càng tăng.

Các ứng dụng

  • EMC : loại viên
  • EMC : loại viên
  • EMC : loại Granulet