Keo dán thạch cao

Gypsum Glue

Ngành công nghiệp xây dựng

Keo dán thạch cao

Chất kết dính bột này được sử dụng để gắn các tấm thạch cao vào tường bê tông, khối bê tông, gạch xi măng và tường xây bằng cách trộn với nước.

Các ứng dụng

Tấm thạch cao được gắn trực tiếp lên tường bê tông, tường xây, ALC hoặc tường bằng keo thạch cao, cho phép áp dụng một số phương pháp hoàn thiện khác nhau lên tường phẳng. Với việc lắp đặt dễ dàng, phương pháp này có thể thay thế vữa xi măng hiện có.

Đặc điểm kỹ thuật

  • Đơn vị đóng gói: 25kg / bao
  • Amt of Cách sử dụng: 2.5 Kg / m2 (với độ dày hoàn thiện 18mm)