Tổng giám đốc

고객의 신뢰성장과 끊임없는 연구개발로 초일류 정밀화학기업이 되겠습니다.

Chúng tôi sẽ trở thành công ty hóa chất hàng đầu thế giới bằng cách theo đuổi nghiên cứu và phát triển liên tục mở rộng lòng tin của khách hàng vào chúng tôi.

Được thành lập vào năm 1958, KCC đã thiết lập một hệ thống quản lý tiên tiến và đa dạng hoá cơ cấu kinh doanh của mình bằng cách mở rộng phân phối silicone và vật liệu xây dựng.
Hơn nữa, KCC đã tăng cường nền tảng cho sự phát triển ở nước ngoài một cách ổn định thông qua việc mở rộng cơ sở sản xuất ở nước ngoài và mạng lưới toàn cầu ở Anh, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc, Singapore và các nước khác ở Đông Nam Á và Trung Đông..

Chúng tôi đang xây dựng một "Global KCC" - một công ty tầm cỡ thế giới có thể cạnh tranh với các công ty hàng đầu thế giới bằng cách đầu tư mạnh vào R & D và tăng cường khả năng cạnh tranh xuất khẩu của chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi đang cung cấp các giải pháp có giá trị phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách đảm bảo các thế mạnh cốt lõi, như khả năng cạnh tranh về giá và các sản phẩm và dịch vụ khác biệt, thông qua việc theo đuổi các sản phẩm hạng nhất và năng suất hàng đầu thế giới.

Chúng tôi đang tập trung tất cả nỗ lực của mình vào việc phát triển các sản phẩm "Một và Chỉ" có thể dẫn đầu thị trường toàn cầu cũng như gia tăng giá trị cao cho các sản phẩm và dịch vụ truyền thống của chúng tôi. Chúng tôi đang mở rộng cơ sở khách hàng và sức mạnh thị trường bằng cách cung cấp các giải pháp có giá trị phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Lưu tâm đến thực tế là khách hàng của chúng tôi là nguồn của giá trị của chúng tôi, chúng tôi đang trở thành một công ty nhanh chóng trả lời nhu cầu của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành "KCC của khách hàng, bởi khách hàng và cho khách hàng" - một công ty có thể tin tưởng để thúc đẩy quan hệ đối tác với khách hàng của mình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho sự ra mắt thành công của các doanh nghiệp mới sẽ đặt nền móng cho sự tăng trưởng trong tương lai thông qua các khái niệm sáng tạo và đổi mới không ngừng. Chúng tôi đang phấn đấu để trở thành công ty hàng đầu thế giới bằng cách thực hiện một bước nhảy vọt về tính cạnh tranh trong kinh doanh dựa trên sự tin tưởng của khách hàng và sự mở rộng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ theo dõi chặt chẽ KCC vì nó đáp ứng tầm nhìn của mình trở thành một "công ty hóa chất tinh tế đẳng cấp thế giới" thông qua chuyển đổi và đổi mới dựa trên sự lãnh đạo công nghệ.